Permanent

Permanent is een praktijkonderzoek naar een duurzaam en collectief model om blijvend betaalbare werkruimtes te ontwikkelen voor kunstenaars en kunstwerkers in Brussel. Via het onderzoeken van alternatieve opvattingen over eigendom en nieuwe economische modellen uit de commons- en coöperatieve economie, wil Permanent een infrastructuurproject ontwikkelen dat een antwoord biedt op de nood aan werkruimte voor artistieke creatie in Brussel zonder bij te dragen aan een proces van gentrificatie en winstgedreven stadsontwikkeling. Het onderzoek schuift met name het Community Land Trust-model naar voor: in dit sociaal vastgoedontwikkelingsmodel blijft de grond steeds collectief eigendom van de gemeenschap en kunnen enkel de gebouwen verworven worden, aan een lagere prijs. Deze gebouwen kunnen slechts met beperkte winst doorverkocht worden waardoor ze permanent betaalbaar blijven en financiële speculatie effectief uitsluiten. Dit model heeft reeds op vele plekken in de praktijk bewezen dat het in staat is om een grotere en meer diverse groep mensen te betrekken bij de uitbouw van een stedelijke leefomgeving waar iedereen baat bij heeft. Het project dat Permanent wil realiseren wil zich dan ook radicaal solidair opstellen met andere groepen die buitenspel gezet worden door speculatieve stadsontwikkeling. Het project voorziet een bouwprogramma dat naast werkruimtes voor kunstenaars ook publieke buurtinfrastructuur en woningen voor mensen met beperkte middelen opneemt, om zo nieuwe vormen van solidariteit te installeren buiten het klassieke nucleaire gezin. Op deze manier wil Permanent op een duurzame en geëngageerde manier bijdragen aan het stedelijk leven in Brussel.

 

Permanent is een samenwerking tussen 431, Arp:, Dagvorm Cinema, Jubilee, Level Five, Louiza, MAMA, Overtoon, That Might Be Right en individuele kunstenaars en kunstwerkers die momenteel tijdelijk gehuisvest zijn in het voormalig Actiris-gebouw aan het Beursplein, met de steun van Community Land Trust Brussel en VUB-weKONEKT.brussels. De kerngroep komt iedere laatste maandag van de maand samen bij Level Five en is open voor iedereen die wil bijdragen en samenwerken.